PİRİT TAŞI PİRİT TAŞININ FAYDALARI

PİRİT TAŞI PİRİT TAŞININ FAYDALARI

Pirit (Enayi Altını), Pyrite (Fool’s Gold), Pirit Nedir? Pirit Taşının Özellikleri: Genel olarak doğada bulunma şekilleri kristalleri andırır. Genel olarak küp biçimlidir ve kesilmiş bir cisim gibi düpdüzgün görünürler.

pirit tasi PİRİT TAŞI PİRİT TAŞININ FAYDALARI

Pirit Taşı

Taş                        : Pirit
Sertlik Derecesi : 6-6,5
Kimyasal Yapısı : FeS2
Özgül Ağırlığı     : 4,95-5,10
Burçlar                :
Çakralar              : Kök, Alt karın, Güneş Sinirağı, Kalp, Boğaz, Alın, Taç

Piritin Metafiziksel Etkileri ve Pirit Taşı Psikolojik Faydası

Enerji odaklı bir taş olan prit taşı kişiye yaşam enerjisi vericidir.
Kendinizi yorgun bitkin ve tükenmiş hissettiğiniz anlarda bu taşı mutlak kullanmalıdınız. Verdiği güçlü enerji ile size mükemmel bir destek olacak ve canlılığınızı artırarak enerjinizi yeniden kazanmanız da etki sağlayacaktır.

Pirit Taşının Fiziksel Etkileri Piritin Faydaları

RODOKROZİT TAŞI RODOKROZİT TAŞININ FAYDALARI

RODOKROZİT TAŞI RODOKROZİT TAŞININ FAYDALARI

rodokrozit tasi RODOKROZİT TAŞI RODOKROZİT TAŞININ FAYDALARI

Rodokrozit Taşı

Rodokrozit taşının özellikleri ve rodokrozit taşı nedir? Doğada bulunan ender taş çeşitleri arasında yer alır.

Taş                       : Rodokrozit
Sertlik Derecesi : 3
Kimyasal Yapısı : MnCO3
Özgül Ağırlığı     : 3,69
Burçlar                 : Yengeç
Çakralar               : Kalp

Rodokrozitin Metafiziksel Etkileri ve Rodokrozit Taşı Psikolojik Faydası

Dünyadaki sevgi ile ilgili ender taşlardan biridir. Kısaca sevgi ve denge taşı olarak bilinmetedir. Bireylerde sevgi hissini güçlendirerek kişiye hayatında sevgi duygusu katar sevgi katmasını sağlar.

Rodokrozit Taşının Fiziksel Etkileri Rodokrozitin Faydaları

RODONİT TAŞI RODONİT TAŞININ FAYDALARI

RODONİT TAŞI RODONİT TAŞININ FAYDALARI

Rhodonite, Rhodonit, Rodonit Nedir? Rodonit Taşı Özellikleri: Genel olarak açık pembe ile koyu pembe arasında değişen renk tonlarda bulunur. Bazen de üzerinde siyah damarlar veya pirit tanecikleri de olabilir.

rodonit tasi1 RODONİT TAŞI RODONİT TAŞININ FAYDALARI

Rodonit Taşı

Taş                        : Rodonit
Sertlik Derecesi : 5,5 – 6,5
Kimyasal Yapısı : MnSiO3
Özgül Ağırlığı     : 3,4 – 3,7
Burçlar                :
Çakralar              : Kalp
Temizleme          : Akan su, Güneş (1 saat)

Rodonitin Metafiziksel Etkileri ve Rodonit Taşı Psikolojik Faydası

Kişide başarı isteğini ve başarı duygusunu körükleyerek günlük yaşamda daha başarılı olmakta yardımcı olur. Psikolojik buhranlar yaşayarak geçmişe gömülüp bu günden kopmaya başladığınız zamanlar da bu taşı kullanmalısınız.
Kişide odaklanma ve motive olmayı tetikleyerek ana ilgisine bağlı kalmayı artırır.
Rodonit Taşının Fiziksel Etkileri Rodonitin Faydaları
Bireyde bulunan geçmişe yönelik bağımlılık duygularından arındırmaya ve geçmişe duyulan özlem hislerinden kurtarıcı etkisi vardır.

RUTİL KUVARS TAŞI RUTİL KUVARS TAŞININ FAYDALARI

RUTİL KUVARS TAŞI RUTİL KUVARS TAŞININ FAYDALARI

Rutil Kuvars, Rutil Quartz (Rutilated Quartz), Rutil Kuvars Nedir? Rutil Kuvars Taşının Özellikleri: Doğada bulunan ender taşlar arasında olan rutil kuvars taşı renksiz yada iç kısımlarında çizgiler şeklinde sarı yada siyah renkte titanyum bulunduran kristal yapılı taş çeşididir.

rutil kuvars tasi RUTİL KUVARS TAŞI RUTİL KUVARS TAŞININ FAYDALARI

Rutil Kuvars Taşı

Taş                        : Rutil Kuvars
Sertlik Derecesi  : 7
Kimyasal Yapısı : SiO2
Özgül Ağırlığı     : 1,5
Burçlar                 : Akrep, Başak
Çakralar               : Alt Karın, Kök, Kalp, Güneş Sinir Ağı, Boğaz, Alın, Taç
Temizleme           : Toprak / Tuzlu su

Rutil Kuvarsın Metafiziksel Etkileri ve Rutil Kuvars Taşı Psikolojik Faydası

Vücut içi ve sinirlerdeki gerilim duygularını çözümlenmesine ve ortadan kaldırılmasına yardım eder.
Yoğun ve stresli bir günün oluşturduğu olumsuz duygu ve düşünceleri gidermede aynı zamanda bu negatif enerjiyi çözümleyerek uzaklaştırılması konusunda olumlu etki sağlar.

Rutil Kuvars Taşının Fiziksel Etkileri Rutil Kuvarsın Faydaları
Bireyde zihin açıklığı vererek kişinin özgürlük duygusunu ve hislerini körükler.

Uyarılar: Satın almış olduğunuz kristal taşını öncelikle bir gece boyunca toprağa gömerek üzerinde bulunan negatif enerjiden temizlemek gerekir. Sonrasında kullanıma geçilebilir. Bazı biraylerde kristaller kullanılmadan önce alıştırma safhası olabilir. Şöyle ki  kristalin enerjisine alışkın olmayan kişiler de ilk kullanımlar da başağrısı gibi etkiler görülebilir. Bu tür durumlarda kristali zaman zaman takınız. Vücut tamamen adepte oluncaya kadar bu şekilde devam ediniz . Ta ki vücut alışıp baş ağrısı yapmayana dek bu şekilde devam ediniz. Vücut enerjisine alıştığı andan itibaren kristalinizi sürekli takabilirsiniz.öyle bir durumda kristalinizi çıkarın. Rutil kuvars taşını temizlediğiniz zaman o kristale başka insanın dokunmasına izin vermemeniz önemlidir.

SAFİR TAŞI SAFİR TAŞININ FAYDALARI

SAFİR TAŞI SAFİR TAŞININ FAYDALARI

safir tasi SAFİR TAŞI SAFİR TAŞININ FAYDALARI

Safir Taşı

Safir, Sapphire, Saphir Safir nedir? Safir Taşının Özellikleri: Korindon grubuna ait olan safir taşı genellikle mavi tonlardadır fakat  çeşitli renklerde de bulunabilmektedir.
Taş                        : Safir
Sertlik Derecesi  : 9
Kimyasal Yapısı  : Al2O3 + Fe, Ti, Cr, Si
Özgül Ağırlığı      : 3,9 – 4,1
Burçlar                  : Yay, Boğa, Yengeç
Çakralar                : Alın, Boğaz
Temizleme           : Akan su, Güneş (1 Saat)

Safir Taşının Fiziksel Etkileri Safirin Faydaları
Vücut içinde bulunan organları kuvvetlendirdiği bilinmektedir. Özellikle böbrekler ve kalbi olumlu etkileyen, kuvvetlendiren bir taştır.
Yine vücuttaki salgı bezlerini etkileyerek hareketlendirir bu nedenle vücuda zindelik kazandırır.

safir tas SAFİR TAŞI SAFİR TAŞININ FAYDALARISafirin Metafiziksel Etkileri ve Safir Taşı Psikolojik Faydası

Safir taşı duygusal yönden etkisi kişilerde aşk duygusunu körükler ve bağlılığı artırır. Yanlış duygu ve düşüncelerden uzaklaştırarak  olumsuz davranışları engeller.
Kişinin inancını artırıp güçlendirerek kişiye güven duygusu verir.
Bireyde şefkat duygusunu tetikler aynı zamanda ruhsal duyarlılığı artırıcıdır.
Kullanan kişilerde ruhsal yönden gelişimi artırıcı ve kuşkuların yok edilmesi açısından da yardımcı olur.
Ruhsal ve duygusal özgürlük hissinde artış sağlar.
Hislerle hissetme yeteneğini artırır. Sezme ve sezgiyi güçlendirir.
Odaklanma ve konsantrasyonu artırır.
Sinirli bireylerde sakinleştirici etkisi bulunmaktadır.

SİTRİN TAŞI SİTRİN TAŞININ FAYDALARI

SİTRİN TAŞI SİTRİN TAŞININ FAYDALARI

Citrine, Sitrin nedir? Sitrin Taşının Özellikleri: Doğada bulunan bir çeşit sarı renkte olan kuvars kristalidir.

sitrin tasi SİTRİN TAŞI SİTRİN TAŞININ FAYDALARI

Sitrin Taşı

Taş                        : Sitrin
Sertlik Derecesi  : 7
Kimyasal Yapısı  : SiO2
Özgül Ağırlığı      : 2,62
Burçlar                  : İkizler, Akrep
Çakralar                : Alt karın, Güneş sinirağı

Sitrin Taşının Fiziksel Etkileri Sitrinin Faydaları

Ortamda bulunan istenmeyen enerjilerin giderilmesi için amatist taşına benzer özellikler gösterir.
Sitrin taşını üzerinde bulunduran ve taşıyan kişilerde  mutluluk verici özelliği vardır.

Sitrin taşının özellikleri, arasında kişiyi başarıya sevkedici özelliği olduğu sanılmaktadır.

Depresyon hallerine giren kişilerin kullanması önerilir. Kişiyi depresyona karşı koruyucu etkisi vardır.

Kişilerin ruh hallerini olumlu etkilemekte kendine güvenmeyen bireylerde ve kendisine şüpheyle yaklaşan kişilerde olumlu sonuçlar verir. Ayrıca kişinin sinirliilk hallerinin giderilmesinde etkilidir. Sakinleştirici ve teskin edici özelliği vardır.

Sitritin Metafiziksel Etkileri ve Sitrit Taşı Psikolojik Faydası

Kişideki özbenlik duygusunu ve kendine güvenini artırır.
Kişideki negatif enerjiyi yokederek arındırır.
Zihin karmaşasını engeller ve zihne berraklık verir.

SODALİT TAŞI SODALİT TAŞININ FAYDALARI

SODALİT TAŞI SODALİT TAŞININ FAYDALARI

sodalit tasi SODALİT TAŞI SODALİT TAŞININ FAYDALARI

Sodalit Taşı

Sodalite, Sodalit nedir?  Sodalit taşının özellikleri : Görünüşü lapise benzeyen bir çeşit magmatik kayaçlarda oluşan alüminyum silikat minerali taştır.
Taş                        : Sodalit
Sertlik Derecesi : 6
Kimyasal Yapısı : Na4Al3Si3O12Cl
Özgül Ağırlığı     : 2,1 – 2,3
Burçlar                : Yay
Çakralar              : Boğaz, Alın
Temizleme         : Güneş (5 dakika)
Yükleme :

Sodalit Taşının Fiziksel Etkileri Sodalitin Faydaları
Kişlerde oluşan boğaz rahatsızlığı için ideal bir taştır. Boğazda oluşan tüm şişlikleri ve iltihapları azaltıcı etkisi mevcuttur.
Boğalardaki problem için kullanılan taş büyüklüğü, problemli bölge ve şişlik yada iltihap büyüklüğünde olmalıdır.
Yolculuk esnasında mide bulantısı yaşayanlar için önerilir ve bulantı çekenlere iyi gelir.

Sodalitin Metafiziksel Etkileri ve Sodalit Taşı Psikolojik Faydası

Depresyon da olan bireyler için ideal bir taştır. Depresyon hallerinden kurtulup normal hale dönmesine yardımcı olur. Aynı etkiyi uyuşturucu kullanan bireylerde de gösterir.

İçine kapanık ve utangaç bireylerde çok etkilidir. Düşünce ve duygularını ifade etmekte güçlük çeken bireyler sodalin taşını boyun bölgesinde kolye vb şekilde kullanmaları onları rahatlatır. Rahatlayan kişilerin ise gerginlik halleri kaybolur ve kelimeler rahat rahat ağızlarından dökülür. Bahsedilen rahatlama ve iyileşme, zaman içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu nedenle sodalin taşını kullanan kişi düzenli olarak kullanmalı v edüzenli olarak kullanan kişiler oldukça başarılı sonuçlar elde edilir. Eğer içe dönük, çekingen, utangaç bir yapıya sahipseniz bu taşı kalbinize yakın olarak taşıyın.

Aklınızdaki ve zihindeki gereksiz düşünceleri ve sesleri susturarak, ihtiyaç duyulan konuya yoğunlaşmaya ve odaklanmaya yardım eder. Esas düşünmeniz gereken konuda kalmanızı ve idrak kapasitenizi artırmakta etkilidir. Konsantrasyonu artırmak isteyen bireyler de özellikle sodalini kullanabilir.